Vrijplaats Leiden

De sociaal-culturele vrijplaats in Leiden.

Vacatures: Weggeefwinkel

Werk aan de (Weggeef)Winkel!
Wekelijks bezoeken ruim 300 mensen de Weggeefwinkel in Leiden om gratis spullen te halen en om spullen die men niet meer nodig heeft te brengen. Vrijwilligersteams zijn aanwezig om ingebrachte zaken te sorteren en in de winkel te plaatsen en om het winkelende publiek te helpen. Als doel staat voorop het stimuleren van (sociaal) hergebruik van goederen en het ondersteunen van mensen met een smalle beurs.

Om de Weggeefwinkel zo goed mogelijk te laten draaien, zijn er diverse vacatures voor vrijwilligers:

 • VOORZITTER 
  Een persoon die het leuk en interessant vindt om leiding, richting  en structuur geven aan de organisatie! Met leidinggevende capaciteiten, contactueel sterk, doelgericht, besluitvaardig, kennis kunnen delen  en visie omzetten in acties.
 • PENNINGMEESTER
  Iemand, m/v, met ervaring met boekhouden.
  Controleert de inkomsten en uitgaven en boekt deze via een speciaal ontworpen Excel model.
  Deze persoon wordt ingewerkt door de huidige penningmeester.
 • ALGEMEEN BESTUURSLID,  PR EN COMMUNICATIE
  Een PR en communicatiepersoon in hart en nieren die  intern en extern communicatiebeleid ontwikkelt en uitvoert(o.a. websitebeheer, schrijven en plaatsen van berichten, contact met de media). Weet hebben van  (moderne) communicatiemiddelen, een vlotte pen en sociaal inzicht wordt gevraagd!
 • BESTUURSLID HUISHOUDELIJKE DIENST
  Voor deze functie zoekt de winkel die de algemene huishoudelijke zaken uitvoert. Koffie, suiker, melk op peil houdt. Inrichting winkel en de winkel netjes houden.
  Verder het soepel laten verlopen van de (gescheiden) afvalstromen.
 • VRIJWILLIGERS
  Profiel: makkelijk in de omgang met mensen uit de diverse segmenten van de samenleving, teamwerker, gevoel voor humor! Leeftijd niet belangrijk.

Wat levert het u op?
U krijgt de ruimte uw talenten in te zetten, iets te betekenen voor het milieu en voor mensen uit de diverse lagen van de maatschappij. En veel gezelligheid!

Voor meer informatie over deze functies kunt u terecht op woensdagavond, of via
weggeefwinkelleiden@hotmail.com of telefonisch: 06 23018721